PROGRAM


Program konferencji


Prelegenci

Dr Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prof. dr hab. Paweł Fajgielski, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Uwe Fischer, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN

Dr Wojciech Gizicki, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Marek Grajek, zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Dr Filip Jasiński, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (wystąpienie online)

Dr Martin C. Libicki, Rand Corporation, Washington Office (wystąpienie online)

Dr Krzysztof Liedel, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prof. dr hab. Marek Pietraś, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mgr Paweł Potakowski, doktorant, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Aleksandra Suchorzewska, Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

Prof. dr hab. Krzysztof Wiak, kierownik Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II