PATRONI

Patronat Honorowy nad konferencją objął

Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof HetmanPatronami medialnymi są:
Gazeta Miasto Studentów
Miasto Studentów - Życie Studia Zabawa, bezpłatny magazyn studentów, studentek i ludzi młodych w Lublinie


Edukacja Prawnicza
fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników, obejmujący materiały niezbędne w czasie studiów wydawany przez Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.