ORGANIZACJA

Kierownik projektu:
dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL, m.in. organizator kilkunastu konferencji we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Rozwoju KUL.

Pozostali członkowie komitetu organizacyjnego:
- dr hab. Paweł Fajgielski (kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL),
- dr hab. Krzysztof Wiak (kierownik Katedry Prawa Karnego KUL).

Sekretarz (koordynator organizacyjny):
mgr Paweł Potakowski (doktorant, Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL).


W zespole organizacyjnym znajdują się również
- dr Sławomir Hypś oraz mgr Łukasz Czebotar (obaj z Katedry Prawa Karnego KUL).